2ADAPT
  |  
creëren van wendbare organisaties
Reorganiseren 2.0
Reorganiseren 2.0...  succesvol reorganiseren zonder zorgen
Reorganisatie Software
Bekijk de uitgebreide video van onze Reorganisatie Software 2.0 en ontdek hoe ook uw reorganisaties zorgeloos kunnen worden uitgevoerd.

2ADAPT is specialist in het begeleiden en uitvoeren van verandertrajecten. Ruime ervaring met reorganisaties en duurzame inzetbaarheid, gekoppeld aan zelf ontwikkelde software die Matching & Selectie, Afspiegeling en her-Allocatieautomatiseert, garandeert dat uw traject zorgeloos en 'in control' verloopt.

Waarom Reorganiseren 2.0?
Minder dan 30% van alle reorganisaties is succesvol. Ze worden als duur, ingewikkeld en langdurig ervaren. Met onze aanpak, software en ervaring reorganiseert u succesvol én zorgeloos.
Succesvol omdat u de reorganisatie binnen tijd en budget (tot 30% besparing) mét volledig controle
uitvoert en betrokken medewerkers tijdig en correct geïnformeerd en ondersteund worden.
Zorgeloos omdat u gebruik maakt van een transparant, efficiënt proces dat ondersteunt wordt door unieke software. Waardoor u minder data-overdracht en meer controle heeft.
Én omdat wij een deel óf het hele traject ondersteunen, eventueel samen met onze partners.
Aanpak & Proces
Bekijk de schematisch aanpak en enkele reorganisatie-proces voorbeelden uit het reorganisatie draaiboek

Wanneer Reorganiseren 2.0?
Bij iedere reorganisatie of her-allocatie waarbij 5 of meer medewerkers zijn betrokken en het om
Matching & Selectie en/of Afspiegelen gaat.
Proces en software zijn door 2ADAPT eenvoudig in te richten naar uw eisen en wensen.
De Reorganiseren 2.0 aanpak
U bepaalt welke onderdelen van onze modulaire aanpak u wilt gebruiken. De 'Reorganisatie Scan' kan u hierbij helpen. Hieronder zijn de zes fasen van de Reorganiseren 2.0 aanpak beschreven.
Reorganisatie software - fasen
Bekijk schematisch de fasen van de Reorganisatie software.

1.  Reorganisatie scan

2.  Intake

3.  Plan

4.  Voorbereiding
4.  •   Data op orde

4.  •   Communicatieplan
4.  •   Wet- en regelgeving
4.  •   'Was-Wordt' schema

5.  Uitvoering


6   Afhandeling
•   Context en doelstellingen van een reorganisatie bepalen wat er nodig is om deze 
•   succesvol uit te voeren. Is dit alles beschikbaar?
•   De details van de reorganisatie worden op een rij gezet. Dit dient als input voor
•   het reorganisatieplan of reorganisatieproces. O.a. ook welke rapportages nodig zijn.
•   De volgorde van de te nemen stappen en de tijdlijnen worden gedefinieerd.
•   Bestaat op hoofdlijnen altijd uit: Voorbereiding, Uitvoering en Afhandeling.
•   Zorgvuldig, strak gepland om een goede uitvoering te garanderen. Bevat altijd
•   •   De huidige organisatie- en personeelsdata op orde brengen
•   •   Alleen met correcte data kan een reorganisatie succesvol worden uitgevoerd
•   •   Alle betrokken - de medewerkers vooral - tijdig en helder informeren.
  •   Het kennen én correct naleven hiervan tijdens het proces
  •   Hoe zit de organisatie er nu en na de reorganisatie uit. Wat zijn de consequenties.
•   •   Dient tevens als 'input' voor de Reorganisatie software.
•   Matching & Selectie of Afspiegelen met onze Reorganisatie software
•   Bevat de - optionele - stappen: Voorkeuren opgeven, Beoordelen, Voorlopige
  matching, Gesprek beoordeling en Definitieve Matching
•   De betrokken medewerkers helpen begeleiden naar hun nieuwe rol
Reorganisatie software - schermen
Bekijk enkele schermprints van de Reorganisatie software.

Ondersteuning Reorganiseren 2.0
Ook de ondersteuning van Reorganiseren 2.0 is flexibel en modulair. U bepaalt - naast de basis-ondersteuning - welke hulp voor uw reorganisatie(s) nodig is. De basisondersteuning omvat de inrichting van de software, opladen van de 'Was-Wordt' lijsten en de basis Help-Desk.
Ook hebben wij een Reorganisatie Draaiboek dat snel aan uw traject is aan te passen. Waardoor u gedetailleerde documentatie heeft voor het uitvoeren van reorganisaties.
Medewerker Volg Systeem
Bekijk enkele schermprints van het
Medewerker Volg Systeem.

Het Medewerker Volg Systeem
Bij reorganisaties zijn vaak veel medewerkers betrokken. De status van medewerkers kan tijdens verschillende fasen van een reorganisatie wijzigen. Een medewerker kan bijvoorbeeld - voordat de daadwerkelijke uitvoering van de reorganisatie plaatsvindt - uit dienst treden of een andere functie krijgen.
Maar ook de voortgang en status van uw reorganisatietraject(en) en de verschillende stappen daarin kan wijzigen. Een personeel informatie systeem is hier niet voor ingericht.
Om constant inzicht te hebben in de voortgang, status en of administratieve handelingen wel of niet al zijn uitgevoerd, heeft 2ADAPT een Access-applicatie ontwikkeld die u hierin ondersteunt. Deze wordt ingericht naar uw eisen en wensen. Waardoor u gedurende de reorganisaties nog meer in control bent.
Resultaat van Reorganiseren 2.0
Succesvolle en zorgeloze reorgansiaties doordat u   
•   Tot 30% bespaart op doorlooptijd en kosten van uw reorganisaties!
•   Een duidelijk, flexibel en transparant reorganisatieproces gebruikt dat u herhaald kan gebruiken.
  Het wordt ondersteund door Reorganisatie software die reorganisaties automatiseert en door ons
    Medewerker Volg Syteem dat u inzicht geeft in de status en de voortgang van de reorganisaties.
•   Alle reorganisatiedata tijdens het proces heeft geborgt. 
•   Rapportages heeft gedurende elke fase van de reorganisatie.
•   Ondersteuning krijgt in elke fase van het proces. Indien gewenst op projectmanagement niveau én
  uitvoering niveau.
Duur en kosten van Reorganiseren 2.0
Het inrichten van het reorganisatieproces, het gebruik van onze Reorganisatie software en de daarbij behorende ondersteuning zijn afhankelijk van de grootte en de duur van de reorganisatie. 
2ADAPT is flexibel en biedt maatwerk. Ook in onze kosten. Wij komen de mogelijkheden graag met u bespreken.