2ADAPT
  |  
creëren van wendbare organisaties
Proactieve Mobiliteit
Proactieve Mobiliteit...  de acute verandering voor zijn
Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dit stelt hoge eisen aan de wendbaarheid van organisaties en haar medewerkers. Veel organisaties gebruiken alleen de reorganisatie interventie om de personeelsformatie aan te passen. ‘Plat’ reorganiseren komt de vitaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de uitkomst van de reorganisatie niet ten goede. 
Waarom Proactieve Mobiliteit?
Een reorganisatie start in feite in de fase van proactieve mobiliteit. Wij zien het Reorganisatie- en Mobiliteit proces als één integraal proces dat gericht is op het realiseren van de beste personeelsformatie voor de volgende fase van de organisatie.
Wanneer Proactieve Mobiliteit?
De Proactieve Mobiliteit fase start zodra bekend is dat een organisatie gaat reorganiseren. De medewerkers weten dan nog niet wat dit voor hen persoonlijk betekent.  
De Proactieve Mobiliteit aanpak
Wij hebben ervaren dat – mits er wordt voldaan aan randvoorwaarden - in deze fase veel kansen liggen om te sturen op de gewenste door- en uitstroom van medewerkers. 
Hieronder worden de onderdeleen van de Proactieve Mobiliteit aanpak kort omschreven.
•   Workshops voor management en medewerkers
•   E-HRM applicatie 
•   Evenementen 

•   Ondersteunende interventies

•   Loopbaan portalen 
Waar ze kennis maken en ervaring opdoen met onze methodiek 
Waarmee management en HR proces kunnen monitoren 
Om de bewustwording en oriëntatie te stimuleren van 
medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
Om medewerkers te helpen bij hun persoonlijke- en  
(interne en externe) arbeidsmarkt oriëntatie 

Resultaat van Proactieve Mobiliteit
Onze aanpak levert u de volgende resultaten
•  Vermijdbare onrust wordt beperkt en de herplaatsbaarheid van medewerkers wordt versterkt
•  Het verbetert de kwalitatieve uitkomst van een reorganisatie
•  De boventalligheid wordt beperkt. Wat kosten bespaart op afvloeiingsregelingen en outplacement  
•  Ze sluit aan bij nieuwe wet Werk & Zekerheid 

Duur en kosten van Proactieve Mobiliteit
Het inrichten van hetproces, het gebruik van onze applicatie en de daarbij behorende ondersteuning zijn afhankelijk van de grootte en de duur van het traject. 
2ADAPT is flexibel en biedt maatwerk. Ook in onze kosten. Wij komen de mogelijkheden graag met u bespreken.