2ADAPT
  |  
creëren van wendbare organisaties
Koers Check
Koers Check...  snel inzicht in de wendbaarheid van uw organisatie
De snel veranderende wereld
De Koers Check (KC) is een innovatieve analyse om richting te geven aan duurzame organisatie- en talentontwikkeling. Een combinatie van persoonlijke interviews en een op uw organisatie afgestemde digitale vragenlijst leveren u snel - en tegen beperkte kosten - inzicht in de sterkte- en ontwikkelpunten van uw organisatie*.  
De rapportage en het daarop gebaseerde plan van aanpak zijn een uitstekende basis om uw organisatie naar de toekomst te loodsen. De KC is inmiddels succesvol ingezet bij een toonaangevende catering- en serviceorganisatie. 
 *
Onder organisatie kunt u verstaan de hele organisatie, maar ook een deel daarvan zoals een team, afdeling, locatie of andere entiteit. 

Waarom een Koers Check?
De KC is speciaal ontwikkeld om de persoonsgebonden aspecten van organisaties snel en effectief in beeld te brengen. Daarmee is het een betrouwbare basis voor duurzame organisatie- en talentontwikkeling. 
Alleen organisaties die anticiperen op veranderingen, continu kwaliteit leveren en zich creatief kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen zijn blijvend succesvol. 
Om dit te managen is het noodzakelijk te onderzoeken of de organisatie, inclusief medewerkers en management, in staat is om de organisatiedoelstellingen voor de toekomst te realiseren.  
Wendbaar en voorbereid op de toekomst:
De Koers Check ©

Waarvoor en wanneer een Koers Check?
Door zijn flexibiliteit is de KC breed inzetbaar:
voor ontwikkelings- en opleidingstrajecten, cultuurverandering, reorganisaties en specifiek maatwerk. 
De KC is snel en eenvoudig aan te passen aan verschillende vragen en omstandigheden verbonden met duurzame organisatie- en talentontwikkeling. 

De KC wordt bij voorkeur ingezet voorafgaand aan een project. Daarmee wordt een start- of 0-meting gerealiseerd. Natuurlijk is het belangrijk om tijdens het project de vorderingen te meten (en eventueel projectaanpassingen te doen) en na afronding de behaalde resultaten vast te stellen. 
De KC is op basis van de startmeting eenvoudig aan te passen en inzetbaar als start-, tussen- en eindmeting. 

Doelstellingen van een Koers Check
Inzicht geven in de mate waarin de organisatie en het personeel voorbereid zijn op de toekomst 
•   Aangeven quick-wins, aanbevelingen en plannen van aanpak voor ontwikkelpunten 
•   Vertaald in door de organisatie te bepalen KPI’s zoals:
     •   Visie en strategie, organisatiestructuur, slimmer werken, middelen, omgeving, cultuur, communicatie 
     •   Medewerkers en management wendbaarheid en flexibiliteit, vitaliteit, softskills, leeftijdsopbouw etc.

Een helder proces met snel resultaat:
De Koers Check ©

Aanpak van de Koers Check
De KC omvat vijf stappen
1. Intake
         

2. Inrichting    
3. Uitvoering   
4. Uitvoering 
5. Rapportage  


•  Gesprek(ken) met opdrachtgever(s) om exacte uitgangspunten voor de KC te bepalen
•  Zoals KPI's, doelgroepen, te interviewen sleutelpersonen, te stellen vragen.
•  De software inrichten zoals in de Intake vastgelegd 
•  Beperkt aantal interviews met sleutelpersonen 
•  Online vragenlijst voor specifieke doelgroep(pen) 
•  Rapportage bestaand uit:
    • Schriftelijke rapportage, presentatie, Online Dashboard 9x KPI met verdieping

    • Quick-wins, Aanbevelingen en Plan van aanpak (optioneel)

Resultaat van een Koers Check
•   Digitaal dashboard gebaseerd op de digitale vragenlijsten 
•   Geschreven rapportage gebaseerd op intake, interviews, digitale vragenlijst(en) en eventueel
•   aanvullend onderzoek
In de rapportage vindt u de uitslagen, conclusies en aanbevelingen om gevonden ontwikkelpunten aan te pakken. De rapportage wordt door ons met u doorgesproken. Eventueel verzorgen wij ook presentaties  over de rapportage.

Plan van aanpak 
Wij kunnen met u een plan maken om gevonden ontwikkelpunten op te lossen. 
Dit varieert van een advies over in te zetten interventies tot volledig projectmanagement. 

Duur en kosten van een Koers Check
De duur van een gemiddelde KC bij een organisatie of bedrijf met 5 tot 500 medewerkers is  - van de Intake tot en met de presentatie - ongeveer drie weken.

De kosten voor één Koers Check uitvoering liggen - afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de complexiteit van de vraagstelling - tussen de € 2.500,-- en € 5.000,--.