2ADAPT
  |  
creëren van wendbare organisaties
Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame Inzetbaarheid wordt
Talent Ontwikkeling in een Duurzame Organisatie

Duurzame inzetbaarheid...  organisatie & medewerkers voorbereid op de toekomst
Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Organisaties moeten daarom wendbaar zijn. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn daarin de sleutel tot succes. Dit vraagt van een organisatie de nodige investeringen. Om deze te laten renderen is het noodzakelijk dat de belangen van manager en medewerker parallel lopen. Én is het belangrijk dat er een transparant proces wordt gevolgd dat kan worden gemonitoord.
Met onze samenwerkingspartners Inpaqt, Organiq en Schoonderwoerd ontwikkelen wij een toolbox met instrumenten gericht op Talent Ontwikkeling in Duurzame Organisaties. Deze toolbox is modulair opgebouwd en ondersteunt u in de fase van strategievorming en implementatie. Wanneer u hiervan gebruik maakt heeft u continu de regie over de verandering die u beoogt. Het biedt u praktisch handvatten om veranderingen snel, zorgvuldig en efficiënt uit te voeren.  
Wat is Duurzame Inzetbaarheid?
Duurzaam inzetbare medewerkers zijn in staat om nu en in de toekomst - onder sterk veranderende omstandigheden - te blijven functioneren. Ze werken proactief aan de ontwikkeling van hun talenten, gezondheid en welzijn.  
Medewerkers en managers moeten hiervoor actief samenwerken. De ervaring leert dat dit niet vanzelf gaat. Een effectieve aanpak van Duurzame Inzetbaarheid vraagt een ander oriëntatie op werk en bedrijfsvoering, dan die wij nu normaal vinden in Nederland. De wet Werk & Zekerheid geeft managers en medewerkers hiervoor een kader. 
De Duurzame Inzetbaarheid Check
Waarom Duurzame Inzetbaarheid Check (DIC)?
De DIC verbreedt en verlengt de horizon! Dit biedt u de mogelijkheid om gericht te werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de continuïteit van de organisatie. De DIC helpt u proactief de regie te voeren ten aanzien van duurzame inzetbaarheid én de realisatie van uw toekomstige personeelsbehoeften!
Een unieke kans om HR c.q. het mobiliteitscentrum meer strategisch te positioneren.

De Duurzame Inzetbaarheid Check aanpak
De DIC is een Access-applicatie. De HR- / mobiliteits-adviseur/ recruiter gebruikt deze om de ontwikkelingen te monitoren en te matchen ten aanzien van de organisatie brede interne:  
•  vraag op de korte -en middellange termijn én  
•  aanbod op de korte -en middellange termijn.  
Acties en afspraken kunnen makkelijk worden vastgelegd. Dit geeft de mogelijkheid rapportages te maken en dossiers op te bouwen. Van belang in het kader van de wet Werk & Zekerheid. Wij richten de applicatie in naar uw eisen en wensen.
Resultaat van de Duurzame Inzetbaarheid Check
De DIC helpt HR-/ mobiliteitsadviseur/ recruiter gestructureerd en planmatig te werken aan: 
•  de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in lijn met uw toekomstige personeelsbehoeften;  
•  het tijdig opleiden en / of werven van medewerkers voor uw toekomstige personeelsbehoeften;  
•  het voorkomen van boventalligheid als gevolg van organisatieverandering;
•  de succession planning en daardoor talenten behoud. 

U wint kostbare tijd! Deze kunt u gebruiken om knelpunten proactief te herkennen, aan te pakken en te volgen. Zo stuurt u op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, managers en medewerkers op de middellange termijn.
Kosten van de Duurzame Inzetbaarheid Check
De DIC is een door 2ADAPT ontwikkelde Access-applicatie die u onder licentie gebruikt. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gebruikers en de eisen en wensen die u heeft met betrekking tot de inrichting van de applicatie én de door u gewenste ondersteuning. De startprijs is € 250,-- per maand.