2ADAPT
  |  
creëren van wendbare organisaties
Privacy
Welkom op de vernieuwde internetsite van 2ADAPT.
 
Privacy Policy voor Bezoekers van 2adapt.eu
 
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.2adapt.eu bezoekt. 
 
1.   Beheer 
      De website www.2adapt.eu staat onder beheer van 2ADAPT Development. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van 2ADAPT. 
 
2.  Gegevens van bezoekers 
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.2adapt.eu worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus
     nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 
2b 2ADAPT zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 
     2ADAPT kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken: 
       Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 
       Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan 2ADAPT denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle
       internetsite voor de bezoeker. 

 
3. Cookies 
3a www.2adapt.eu maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door
     een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
     Daardoor kan www.2adapt.eu de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. 
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of
     gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid
     wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. 
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 
 
4. Vragen 
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij 2ADAPT. De contactgegevens staan vermeld op de internetsite die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy. 
 
5. Disclaimer 
2ADAPT is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de internetsite is daarvoor afdoende. 
5.1. Gegevens die door de klant/bezoeker verstrekt worden
       2ADAPT kan de gegevens die door de klant/bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: 
       a. Het verwerken van de bestelling. 
       b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het gevraagde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 
       c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan 2ADAPT denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle
       internetsite voor de klant/bezoeker. 
5.2. Gegevens verstrekken aan derden 
       Gegevens die door de klant/bezoeker aan www.alpenweerman.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
       a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 
5.3. Beveiliging 
       De gegevens die de klant/bezoeker aan 2ADAPT verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 
5.4. Aanpassing van klant/bezoeker gegevens 
       De klant/bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. 2ADAPT kan de klant/bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging
       op 
een door 2ADAPT voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. 
 
Amersfoort, Nederland  |  december 2016