2ADAPT
  |  
creëren van wendbare organisaties
Missie - Visie
Ons idee
Wij richten ons op personeelsformatie én organisatie verandering. Wij willen organisaties op een innovatieve, efficiënte en faire manier bedienen. Daarom bieden wij organisaties niet alleen ondersteuning bij reorganisaties maar juist bij ontwikkelingen - zoals proactieve mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, herinrichting van processen en informatie - die een reorganisatie overbodig of minder ingrijpend maken. Voor de organisatie én voor de medewerkers. 

Missie 
 Mensen en organisaties verder helpen in hun ontwikkeling met innovatieve, flexibele producten begeleid door betrokken professionals voor een faire prijs. Wij kijken niet naar ontslag maar naar ontwikkeling. 

Visie 
Wij willen mensen en organisaties (onze cliënten) voorbereiden op de toekomst en de doelen die daarvoor gesteld zijn. We doen dit door samen met de cliënten de doelen te bepalen en de huidige situatie te analyseren. Aan de hand van deze analyse bieden wij de cliënten duurzame oplossingsrichtingen aan. Deze kunnen de cliënten – samen met ons – invullen en uitvoeren zodat de ontwikkeling van onze cliënten duurzaam en toekomstgericht wordt. Op die manier wordt de persoonlijke duurzame talent ontwikkeling van de mensen en de wendbaarheid (flexibiliteit) van de organisatie geborgd en continu verbeterd. 
Wij gebruiken daarbij de nieuwste proces-inzichten, ondersteund door zelf ontwikkelde software en begeleidt door betrokken professionals. Wij sluiten exact aan op de eisen en wensen organisatie. Onze medewerkers, software, tools, processen en trainingen zijn flexibel en modulair. 
 
Onze belangrijkste drijfveer hierbij is mensen verder te ontwikkelen. Zodat zij in een veranderende wereld die bijdrage aan de samenleving en hun organisatie kunnen leveren die zij willen. En dat op een wijze waarbij de mens zich prettig, begrepen en gezond voelt.